⚽ 18 strana

⚽ 137 fotografija

⚽ 137 dresova u kojima je Partizan nastupao kroz istoriju

Knjiga FK Partizan - dresovi
Knjiga FK Partizan - dresovi
Knjiga FK Partizan - dresovi